ASLI ARSLAN - UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

2010 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden burslu olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi ve danışmanlık merkezinde gönüllü stajlar yapmıştır. Erasmus öğrenci değişim programı ile beş ay İtalya’da Universita Degli Studi Di Torino’da eğitim görmüştür. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği bünyesinde batı Marmara selinde sel mağduru çocuklarla ve ailelerle çalışmıştır.

Özel bir anaokulunda öğrencilerle bireysel değerlendirme, gözlem ve araştırma, test uygulamaları, çocuk gelişimine dair ebeveyn görüşmeleri, velilerle bireysel seanslar, çalışanlarla hizmet içi eğitimler ve okul idaresine yönelik çalışmıştır.

2015 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını “4-6 yaş çocuklarda benlik saygısı ve davranış açısından farklılıklar” üzerine yazdığı tezle ve Np Üsküdar Hastanesi’nde yaptığı stajla tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır.

CAS (5-17 yaş), Oyun Terapisi, Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT), Çocuk Değerlendirme Testleri (Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Testi, Gessel Testi, Good Enough Testi, Peabody Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Frostig Görsel Algı Testi), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Bilişsel Davranışçı Terapi ve Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanlığı alanlarında sertifikalar almıştır.

Kolejde bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri, Cas uygulamaları, aile eğitim seminerleri; okula uyum, davranış ve öğrenme sorunları, çocukların gelişimlerini izleme ve tanıma, akademik süreçleri takip etme, destekleme ve güçlendirme, özgüven gelişimi, olumlu benlik saygısı gelişimi, yaşamın zorlukları ile başa çıkma, ilgi ve yetenek belirleme, arkadaş ilişkilerini ve sosyal becerileri güçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda da Yaşam Boyu Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır.

 

Danışmanlık verdiği modüller (Detaylı Bilgi için Aşağıda Yer Alan Modül Adının Üzerini Tıklayın!)

 

Oturum ücreti: 235TL

 

Nitelikli Ebeveynlik