GİZEM TURGUT - UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

 

1986 Ankara doğumlu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Ankara’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi İİSBF Psikoloji Bölümü Haziran 2012 mezunu. Lisans eğitimi sırasında çeşitli STK’ların eğitim projelerinde gönüllü eğitmen olarak çalıştı. Sodes proje yazımı konusunda gönüllü olarak Belde Grup ve Çankaya Akademi’ye yardım etti. Lisans eğitiminden sonra Maltepe Üniversitesi SBE’de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında MMPI Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi’ne, Çocuk Gelişim ve Zeka Testleri Eğitimi’ne, ve İnsan Kaynakları Test Bataryası Eğitimi’ne katılarak kendini psikometriklerin klinik ve örgütsel alanda kullanımı konusunda geliştirmeye çalıştı. Gene bu süreçte Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na katılarak da klinik psikoloji anabilim dalının alt bilim dalı olan çift terapisi konusunda kendini geliştirmeye çalıştı. Bunların yanı sıra MEB’e bağlı bir okulda özel alt sınıf öğretmenliği yaptı. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı alanında şahıs şirketi açtı. Ancak Ocak 2015’te Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji (Endüstri ve Örgüt Odaklı) Doktora Programı’na kabul edilince bilimi arkasına alarak daha da güçleneceğine inanarak şahıs şirketini kapattı ve doktora programı süresince kendini bu alanda daha da geliştirdi. Tüm bunlara ek olarak disiplinler arası çalışmanın gücüne inandığından Eylül 2017’de Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda eğitim görmeye başladı ve Şubat 2019’da mezun oldu. Bu süreçte de Kognitif Terapi Workshop’larına, Şema Terapi Eğitimi’ne, Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler Eğitimi’ne, Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi’ne ve Oyun Terapisi Eğitici Eğitmenliği Eğitimi’ne katılarak kendini klinik psikoloji uygulamalarında da geliştirmeye çalıştı. Gene bu süreçte Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji (Endüstri ve Örgüt Odaklı) Doktora Programı’nda doktora yeterlilik sınavını geçtikten sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılının Güz döneminde Çocuk ve Ergenlik Psikopatolojisi ve İleri Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme derslerini, Bahar döneminde de İleri İstatistik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini verdi.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ile ilgili olarak özel ilgi ve çalışma alanlarının arasında iş yaşamına duygusal zeka faktörünün ve kişilik özelliklerinin yansıması ile ilgili araştırmalar yapmak; personel seçme ve yerleştirme konusunda psikometrik araçlardan yararlanma ve yarı yapılandırılmış mülakatlar hazırlama; eğitim ve geliştirme konularında eğitim içerikleri hazırlama; iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık gibi pozitif örgütsel davranışların organizasyonda sergilenmesine katkı sağlayacak faktörleri araştırma, toplam kalite yönetimi uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yapma ve örgütsel değişme süreçlerinde algı yönetimi ve liderlik ile ilgili konularda çalışmalar yapma vardır.

Klinik Psikoloji ile ilgili olarak da özel ilgi ve çalışma alanlarının arasında Bilişsel Davranışçı Yönelimli Terapi Uygulamalarını, Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Uygulamalarını ve çocuklarda da Oyun Terapisi Uygulamalarını yürütmek ve tanısal değerlendirmede psikometrik ölçümlerden yararlanmak vardır.

 

Danışmanlık verdiği modüller (Detaylı Bilgi için Aşağıda Yer Alan Modül Adının Üzerini Tıklayın!)


Oturum ücreti: 240TL 

 

 

Çocuk Kararı Alma ve Sağlıklı Hamilelik

 

Evlilik 

 

Kariyer

 

Nitelikli Ebeveynlik

 

Nitelikli Yaşam

 

Romantik İlişki