İREM BURCU KURŞUN - UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

 

2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Yüksek Onur” derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında anaokulunda, insan kaynaklarında ve çeşitli hastanelerde staj yapma imkanı buldu. ÇAPA Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı polikliniklerinde gözlemci olarak bulundu ve hastalarla birebir ilgilendi. “Objektif Testler Eğitimi Değerlendirici Sertifikası” olan İrem Burcu Kurşun çocuklarda ve yetişkinlerde test uygulamalarında görev aldı.

2017’de Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Onur” derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde poliklinik, servis ve akliye bölümlerinde görev yaptı. Yatan hastalara MMPI uygulaması uygulaması yaptı ve aktif süpervizyon süreci ile danışan görerek stajını tamamladı. Yüksek lisans tezini Çalışan Annelerin Suçluluk ve Pişmanlık Duygularında Kişilik Özelliklerinin Rolü: Psikolojik Ruh Sağlığına Etkileri üzerine yazarak mezun oldu. Aynı konuyla bir bildiri yayınladı.

Mezuniyetinin hemen ardından aktif süpervizyon süreci ile özel bir danışmanlık merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak danışan görmeye devam etti. Klinik uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapi modelini kullanmaktadır. Çeşitli İngilizce – Türkçe kitapların çevirisini yürütmektedir.

Şu anda Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. Bununla birlikte klinik bir merkezde yüz yüze ve online görüşmeler ile Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Danışmanlık verdiği modüller (Detaylı Bilgi için Aşağıda Yer Alan Modül Adının Üzerini Tıklayın!) 

 

Oturum ücreti: 330TL

 

Çocuk Kararı Alma ve Sağlıklı Hamilelik

 

Kariyer

 

Nitelikli Ebeveynlik

 

Nitelikli Yaşam

 

Romantik İlişki