MERVE DEMİRSOY - UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Psikolojik Dışlanma Deneyimine Maruz Kalmanın Anlık Alkol İçme İstekliliği Üzerindeki Etkisinin Öz Kontrol Düzeyi Açısından İncelenmesi’’ başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam ederken Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin psikiyatri polikliniği ve servisinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bahçeşehir Koleji’nde anaokulu, ilkokul ve ortaokul rehberlik birimlerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında ise, Prof. Dr. Sedat Özkan’ın kurucusu olduğu Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezinde ve aynı zamanda Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı/Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi bölümünde de psikolog olarak görev almıştır. Ayrıca çeşitli kurumlarda ve gönüllü kuruluşlarda gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) Hazırlık Programını tamamlamıştır. Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan bilişsel terapinin kuramı ve temel ilkeleri, bilişsel davranışçı kişilik kuramı, depresyon, panik bozukluk, özgül fobi, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, sınav anksiyetesi, yaygın anksiyete bozuklukluğu, somatoform bozukluklarının bilişsel davranışçı kuram ve terapileri eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra ise, Prof. Dr. Serap Özer Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimini tamamlamıştır. Dr. Joe Oliver tarafından verilen ‘’Kabul ve Adanmışlık’’ Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy) eğitimine başlamıştır. Ayrıca, Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimini tamamlamış olup deneyimsel oyun terapisti olmak için sertifikasyon sürecine başlamıştır. (Byron E. Norton/ Nilüfer Devecigil)

Alanda yapılan ulusal ve uluslararası kongrelere katılmadır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışmakta olup çeşitli kurumlarda seminer ve söyleşiler düzenlemektedir.


Uygulayabildiği Testler:

  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4 (WÇZÖ-IV 4)
  • Gessel Gelişim Figürleri Testi
  • GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  • Peabody Resim Kelime Eşleme Testi
  • Otizm Tarama Testi
  • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi