İptal ve İade Şartları

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

TARAFLAR


a. SATICI

Ünvanı: ERVEBU DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca SATICI olarak anılacak) 

Adresi: Trump Towers Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kule:2 Kat:18 Şişli İstanbul

Telefon: +90(532) 370 75 62 - +90(212) 306 31 76

E-mail: info@commeetment.com


b. ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: [AlıcıAd] (Kısaca ALICI olarak anılacak) 

Adresi: [AlıcıAdres]

Telefon: [AlıcıTelefon]

E-mail: [AlıcıEmail]


GENEL:


a. ALICI SATICI'ya ait communitydevelopment.commeetment.com alan adlı internet sitesinden (Kısaca SİTE olarak anılacak) elektronik ortamda sipariş verdiği takdirde, kendisine sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılır. ALICI, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.


b. Hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI'nın SATICI'dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.


c. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI’nın hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI'ya onun arzusu ve seçimi doğrultusunda eşit fiyatta başka bir hizmet verilebilir ya da hizmetin verilmesinin önündeki engelin ortadan kalkması beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir ve ücret iade edilir.


SATIN ALINAN HİZMET BEDELİ ÖDENMEZ İSE:


ALICI, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya Banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET TESLİM EDİLEMEZ İSE:


Siparişin verildiği tarihte, mevcut olmayan ya da öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (terör, savaş, doğal afet, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, değişen mevzuat hükümleri ve bunun gibi durumlar) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


CAYMA HAKKI:


ALICI, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@commeetment.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir.


CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Firma Adı/Ünvanı: ERVEBU DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Trump Towers Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kule:2 Kat:18 Şişli İstanbul

Telefon: +90(532) 370 75 62 - +90(212) 306 31 76

E-mail: info@commeetment.com


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:


14 (on dört) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE İADE KOŞULLARI:


a. ALICI kendisine teslim edilen ürünün faturasını iade etmelidir. Cayma Hakkı’nın kullanıldığı hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.


b. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle ifa edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder:


i. ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI Bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


ii. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


c. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR:


Cayma hakkı kullanılacaksa, hizmet kullanılmamalıdır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir. Fatura iadesi yapılmalıdır.


TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi Bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili Banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


ÖDEME


Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, aşağıdaki banka hesabına iletebilir.

Şirket Adı:                  Ervebu Danışmanlık Limited Şirketi

Banka Adı:                 Garanti Bankası

Hesap Türü:              Vadesiz TL         

Şube:                           MASLAK            

Hesap No:                  342-6295433

Iban No:                     TR67 0006 2000 3420 0006 2954 33
SİTE üzerinden kredi kartları ile online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanılabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda ALICI’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.