Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR


1.1- SATICI

Ünvanı: ERVEBU DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca SATICI olarak anılacak) 

Adresi: Trump Towers Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kule:2 Kat:18 Şişli İstanbul

Telefon: +90(532) 370 75 62 - +90(212) 306 31 76

E-mail: info@commeetment.com1.2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: [AlıcıAd] (Kısaca ALICI olarak anılacak) 

Adresi: [AlıcıAdres]

Telefon: [AlıcıTelefon]

E-mail: [AlıcıEmail]MADDE 2 - KONU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI'nın SATICI'ya ait communitydevelopment.commeetment.com alan adlı internet sitesinden (Kısaca SİTE olarak anılacak) elektronik ortamda siparişini verdiği, özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen hizmetin satışı, ifası ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. SİTE ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve SATICI’nın kestiği fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ


Hizmetin türü, tüm vergiler dahil satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Tüm bu bilgiler SATICI’ya ait SİTE’de yayınlanmaktadır.


SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ALICI ilgili hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince ve kampanya koşullarına uygun olarak inceleyebilir. Kampanya SİTE’de belirtilen tarihe kadar geçerlidir.


Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER


Sözleşme’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.


Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan --/--/-- tarihidir.


ALICI, Madde 3′te belirtilen satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler SİTE’den, çocuklara yönelik ürün/hizmetlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI'nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI'nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI'ya hiçbir biçimde sorumluluk yüklenemeyecektir.


ALICI, işbu sözleşmeyi akdetmekle, SATICI’nın kendisine ait kişisel bilgileri Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanabileceğini ve işleyebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. ALICI'ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler sadece SATICI tarafından standart hizmet ifa ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı pazarlama ve kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri vb. bildirimler ALICI'ya gönderilebilir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI kesinlikle sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI'dan hak iddiasında bulunamaz.


İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


ALICI, işbu sözleşmeyi akdetmekle SATICI’nın, danışmanlarının ve personelinin alanındaki uzmanlığını mevcut durumuyla kabul etmekte ve SATICI’ya uzmanlığı konusunda kayıtsız şartsız güvenmekte olup bu hususta SATICI’ya, danışmanlarına, sair personeline veya diğer ALICI’lara karşı bu konuyla ilgili ücret iadesi de dahil olmak üzere maddi veya manevi hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


ALICI, SATICI’yı, personelini veya danışmanlarını suçlayıcı bir şekilde davranmayacak; nezaketsiz, kaba veya çirkin ithamlarda bulunmayacak, hizmet süresi boyunca ve sonrasında sayılanlara karşı gerekli saygı ve hoşgörüyü gösterecektir.


ALICI sözleşme süresince ve sözleşme’nin sona ermesini takiben, SATICI ve Hizmetler ile ilgili olarak fiziki ve sanal ortamlarda kamuya açık şekilde olumsuz yorumlar yapmayacak, SATICI ve Hizmetler’i kötülemekten titizlikle kaçınacak ve SATICI’nın itibar ve güvenilirliğini zedeleyecek hiçbir davranış ve tutum içinde olmayacaktır.


MADDE 5 - ÖDEME

Ücretin ödeme şekli danışmanlık oturumu başlamadan SİTE üzerinden sunulan farklı ödeme çeşitleri ile ALICI tarafından yapılır.

ALICI, ödeme tamamen yapılmadan danışmanlık oturumuna katılamayacağını kabul eder.

Hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’nın hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya yapılan ödeme Banka kayıtlarından iptal edilirse SATICI’nın işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

SATICI ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden ALICI’ya fatura keser.


ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda SİTE’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi Banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi Banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca Bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri yalnızca tahsilat işlemi esnasında ilgili Bankalara güvenli bir biçimde iletilerek provizyon alınabilmesi için kullanılır ve provizyon işleminden sonra tüm datalardan silinir.


Süreçteki herhangi bir aksama durumu veya kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler, ALICI'ya sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI'dan Bankası ile görüşmesi istenebilir.


Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havale ya da EFT'nin SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.


ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 6 - HİZMETİN İFASI, YERİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Hizmetin SATICI tarafından ifası için işbu sözleşmenin ALICI tarafından kabul edildiğine dair onayın SİTE’de verilmesi ve hizmet bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.


Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


Sözleşme konusu hizmetin, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği iletişim bilgilerinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


Hizmetin geçerlilik süresi satın alındığı tarihten itibaren 1 yıldır. ALICI’dan kaynaklı herhangi bir nedenle hizmet bu süre içerisinde ifa edilemezse, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


İşbu sözleşmeye konu hizmet İstanbul içindeki ALICILAR için Trump Towers'daki SATICI ofisinde gerçekleştirilmektedir. İstanbul içinde ofise gelemeyen ya da İstanbul dışındaki ALICILAR için görüşmeler video arama (FaceTime, Whatsapp veya Skype) yoluyla gerçekleştirilecektir. Video arama yoluyla gerçekleştirilecek görüşmelerde her bir TARAF ortaya çıkacak internet kullanım bedelini kendi ödemekle yükümlüdür.


ALICI, yüz yüze veya video arama ile verilen hizmetleri SATICI’nın açık yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kaydedemez, ses ve/veya görüntü alamaz, bunları her ne amaçla olursa olsun hiçbir mecrada yayınlayamaz.


ALICI’nın hizmeti satın aldıktan sonra iletişim bilgilerinden SATICI’yı arayıp hizmetin ifası için randevu alması gerekmektedir. ALICI bu kapsamda kendisine uygun olacağını belirttiği gün ve saatler içinde randevusuna katılmakla yükümlüdür. ALICI, ancak en az 24 (yirmi dört) saat öncesinden geçerli bir mazeret bildirmek ve sadece 1 (bir) kez ile sınırlı olmak üzere rezervasyon gerçekleştirilmiş söz konusu randevuya katılmayabilir. Aksi tüm hallerde, hizmet ALICI’ya verilmiş sayılır ve SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


Satın alınan hizmetin ifası için SİTE’de belirtilen her 1 oturumun yaklaşık süresi toplam 60 dakikadır. Her oturumun son 10 dakikası ALICI’nın soru ve cevapları için ayrılmıştır.


Her bir hizmetin kaç oturuma sahip olduğu SİTE’de açıkça belirtilmiştir.


Eğer ALICI belirlenmiş rezervasyonuna geç kalırsa kendi oturum süresinin geciktiği süre kadar kısalacağını peşinen kabul eder.


ALICI bu kapsamda verilecek hizmetin hiçbir şekilde terapi veya tedavi niteliğinde olmadığını peşinen kabul eder.


Satın alınan hizmetin konusuyla ilgili daha detaylı özel bir danışmanlık talep edildiği takdirde SATICI, ALICI için kişiye özel bir yol haritası hazırlayabilir. Buna devam edip etmemek tamamen ALICI’nın kendi kararıdır.


ALICI tarafından satın alınan bir hizmet, SATICI’ya ait başka bir hizmet ile değiştirilemez, satın alma sırasında ALICI’nın belirttiği kişi dışında başka birine bu hak devredilemez.


ALICI, hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumla ilgili SATICI’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunun sonucu olarak, SATICI gerekirse hizmeti ALICI’ya vermeme hakkına sahiptir. Bunların dışında ortaya çıkabilecek hiçbir olumsuz durum için SATICI sorumlu tutulamaz.


Hizmeti alan kişi 18 (on sekiz) yaşından büyük (reşit) olduğunu, vesayet altında olmak da dahil olmak üzere hak ve fiili ehliyetini kullanması yönünde herhangi bir surette kısıtlama altında olmadığını beyan ve garanti eder. 18 yaşının altındaki kişiler ailelerinin eşlik etmesiyle ya da onların yazılı onayıyla hizmet alabilirler.


ALICI, hizmet ifası sırasında SATICI tarafından istenildiği taktirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve hizmetin ifasıyla ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, aksi taktirde hizmetin ifa edilmeyeceğini kabul eder.


Sözleşme konusu hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruma teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurumun hizmeti kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.


ALICI, SATICI’ya verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


ALICI, SATICI’ya ait hizmetin ifası sırasında yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.MADDE 7 – CAYMA HAKKI


ALICI, 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@commeetment.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Cayma hakkı kullanılacaksa, hizmet kullanılmamalıdır. ALICI, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmışsa, cayma hakkını kullanamaz.


ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle ifa edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder:


ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI Bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.


İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI’nın hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI'ya onun arzusu ve seçimi doğrultusunda eşit fiyatta başka bir hizmet verilebilir ya da hizmetin verilmesinin önündeki engelin ortadan kalkması beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir ve ücret iade edilir.


Sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI'nın SATICI'dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.


MADDE 8 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi Bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili Banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEP


Sözleşmenin akdedildiği tarihte, mevcut olmayan ya da öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (terör, savaş, doğal afet, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, değişen mevzuat hükümleri ve bunun gibi durumlar) olarak kabul edilecektir.


Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.


Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.


İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık durumunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını eksiksiz kabul etmiş sayılır.SATICI ALICI